logo
logo

Savez udruzenja za pomoc mentalno

nedovoljno razvijenim osobama u

AP Vojvodini

VESTI

ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ Уништене и покрадене просторије Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама у општини Рума
10.04.2024.
ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ Уништене и покрадене просторије Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама у општини Рума
mnro_ruma

Чланици нашег Савеза, Друштву за помоћ МНРО у општини Рума су у ноћи између 21. и 22. марта ове године обијене просторије при чему су уништени сав намештај, опрема, материјал и средства за рад са корисницима. Обим штете која је направљена је огроман, процењена је на око 5000 евра и практично је у потпуности онемогућила фунционисање Друштва.

Друштво постоји од 1975. године и окупља 112 корисника са интелектуалним тешкоћама.

Овим путем позивамо Вас на колегијалну и људску солидарност, како бисмо Друштву за помоћ МНРО у општини Рума помогли да поново оспособе просторије за рад и прибаве неопходну опрему и средства.

Број рачуна за уплате донација: 325-9500600015384-70 ОТП Банка

Прималац: Друштво за помоћ МНРО у општини Рума, Змај Јовина бб, Рума

Сврха уплате: Донација

Шифра уплате:

  • Од стране правног лица 287

  • Од стране грађана: 289 за уплате електронским путем или 189 з

    а уплате путем уплатнице

Хвала унапред

Савез удружења за помоћ МНРО у АП Војводини

Kонтакт за додатне информације: 069 1 444 219 ili mnro.voj@gmail.com