logo
logo

Savez udruzenja za pomoc mentalno

nedovoljno razvijenim osobama u

AP Vojvodini

VESTI

Одржан први састанак Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама ОСИ
13.03.2024.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић председавао је првим састанком Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом.
Prvi_sastanak_radne_grupe_za_izradu_nacrta_zakona_o_organizacijama_osoba_sa_invaliditetom

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић председавао је првим састанком Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом и истакао да ће његовим усвајањем Србија бити међу првим државама у региону које засебним правним актом уређују то питање. Министар је рекао да је пред Радном групом задатак да изради један квалитетан нацрт закона који ће, с једне стране, регулисати оснивање, начин функционисања, финансирања и рада организација особа са инвалидитетом, а с друге, омогућити формирање регистра организација и савеза особа са инвалидитетом и свих њихових чланова у Србији, чиме би се омогућило издавање посебне картице које би служила за обезбеђивање и остваривање различитих врста погодности. ,,Желим да напоменем да ће Србија бити међу првим државама у региону које засебним правним актом уређују питања везана за организације особа са инвалидитетом", рекао је Селаковић током састанка радне групе. ,Ако имамо у виду онај други задатак који треба разрадити у виду тог нацрта закона - да направимо једну својеврсну базу података и регистар особа са инвалидитетом у читавој Србији и њихових организација, онда ћемо по томе бити не само прва земља у региону која ће ову област уредити једним законом, већ мислим да ћемо бити међу првим земљама у Европи", указао је Селаковић. Министар је такође нагласио да се савези особа са инвалидитетом у Србији у најширем смислу баве заштитом права чланова и да су као такви препознати као важни партнери Министарства у иницирању промена ради унапређења положаја особа са инвалидитетом и њихових организација. Министар Селаковић је додао да Министарство поступа у складу са успостављеном обавезом држава потписница Kонвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом да у процесима доношења одлука о свим питањима која се односе на особе са инвалидитетом, омогући њихово активно учешће преко организација које их представљају и заступају. ,,Сектор за заштиту особа са инвалидитетом у сарадњи са НОИИС је припремио један предлог радне верзије Закона организација особа са инвалидитетом. Он је заснован на ранијој радној верзији из 2015. године, али прилагођен променама на које су се у међувремену дешавале и са неким новим решењима, што може да буде једна од полазних основа за припрему нацрта овога закона", рекао је Селаковић.

Извор: Танјуг